top of page

Corporate Social Responsibility Simulaties

2023 BESTSELLER

Train de zakelijke leiders van morgen op maatschappelijk verantwoord ondernemen

Simulatie   Overzicht

Stimuleer waardevolle interacties en laat saaie leermethodes in het verleden.

Wij leveren integrale business simulaties waar studenten volledig opgaan in het speelse en interactieve leerproces, gecombineerd met ongeëvenaarde hulpmiddelen om uw lessen te versterken.

Marketing: Ontwikkel, prijs en promoot merken op basis van segmentbehoeften en marktomvang. In de Bike Edition ook internetmarketing.


Sales: Creëer wereldwijde expansiestrategie gebaseerd op marktpotentieel en kosten.


Productie: Prognosticeer vraag, plan productie, beheer voorraad.


Accounting/Finance: Bekijk financiële overzichten, plan financiën met geautomatiseerde pro forma boekhouding.


Human Resources: Creëer compensatiepakketten, beïnvloed werknemersproductiviteit.


Ondernemerschap: Start en beheer een nieuw bedrijf, ervaar de levenscyclus.

Core Business

Betreed als strateeg de bedrijfsarena, van marketing tot financiën, waar elke beslissing bedrijfsrichting bepaalt.

Ervaar de kern van bedrijfsvoering, waar strategische inzichten samenkomen met operationele besluitvorming. Ontwikkel de fundamentele zakelijke vaardigheden benodigd voor een moderne carrière 

De juiste vaardigheden ontwikkelen

om uit te blinken in een zakelijke carrière

Beslissingen nemen

Analytisch vermogen

Leiderschap

Conceptueel redeneren

Communicatie

Reflectie

Verantwoordelijkheid nemen

'Big picture' denken

Teamwork

Creativiteit

Teamwork with Business Simulations
Telling Vaardigheden | Business Simulaties
bottom of page