top of page

Privacy en Cookie beleid

Laatst bijgewerkt januari 2019

​​

Inleiding

Bij Interactive Learning Center (“IL-Center”) vinden wij het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;

 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;

 • jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;

 • wanneer wij jouw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor  te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;

 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;

 • jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

 

Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

Investablish IL-Center
Vijverlaan 2
1182 BZ Amstelveen

​Dhr. Dr. Bob Out is de Functionaris Gegevensbescherming van IL-Center, hij is te bereiken via info@il-center.com

​Wij streven ernaar de privacy van onze gebruikers en klanten te beschermen. Dit Privacybeleid is bedoeld om u te informeren over hoe wij informatie verzamelen en gebruiken die u zou kunnen identificeren, zoals uw naam, e-mailadres, adres, andere contactgegevens of online identifiers, andere informatie die u ons verstrekt bij het gebruik van het Platform ("Persoonsgegevens") alsook de door ons gebruikte Cookies. Neem de tijd om dit Privacybeleid zorgvuldig door te nemen.

 

 

Welke informatie verzamelen wij?

IL-Center verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt of omdat de instelling waarvan u student bent, dit met ons deelt ten hoeve van de uitvoering van onze dienstverlening. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Persoonsgegevens (zoals voor- en achternaam, e-mail, studentennummer) die u of uw instelling met ons deelt en/of wanneer u een aanvraagformulier invult en registreert voor een Marketplace account, u abonneert op e-mails, nieuwsbrieven en meldingen en die u ons verstrekt wanneer u onze diensten gebruikt, inclusief informatie die is opgenomen in uw opmerkingen, beoordelingen of antwoorden op onze enquêtes. Als u ervoor kiest om met ons te communiceren (bijvoorbeeld via onze website, e-mail, telefoon, sms of sociale media), zullen we vastleggen dat u contact met ons hebt opgenomen en mogelijk de inhoud van uw communicatie bewaren, samen met uw contactgegevens en onze antwoorden.

 • Informatie over uw bezoeken aan en gebruik van onze website, zoals mogelijk informatie over het apparaat en de browser die u gebruikt, uw IP-adres en locatie, de datum en tijd van uw bezoek, de duur van uw bezoek, uw bronsite en uw interacties op onze website, inclusief de salons en behandelingen waarin u bent geïnteresseerd. Houd er rekening mee dat we deze informatie kunnen koppelen aan uw IL-Center-account. Raadpleeg het cookies-hoofdstuk van dit Privacybeleid voor meer informatie over de doeleinden waarvoor we deze informatie verzamelen en gebruiken.

 

Contactgegevens voor simulatieportaal Marketplace

Marketplace is Amerikaans bedrijf die een actieve participant is van de Privacy-Shield framework. Dit is een overeenkomst over de bescherming van persoonsgegevens van burgers van de Europese Unie die in de Verenigde Staten worden verwerkt. Hun participatie en de details van de overeenkomst kan je terugvinden op de Privcy Shield website: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000008TfWAAU&status=Active

 U kunt toegang krijgen tot een simulatie met behulp van uw emailadres. U kunt inloggen op de simulatieserver en kan mogelijk berichten of meldingen van de simulatieserver ontvangen die van belang zijn voor het gebruiken van de simulatie (deadline reminders, berichten etc.)

 Gebruikers van het simulatieportaal kunnen in twee categorieën worden ingedeeld: deelnemers (ook bekend als studenten) en facilitators (ook bekend als instructeurs). De volgende opmerkingen zijn van toepassing op beide categorieën gebruikers.

 Voor deze gebruikersaccounts zijn de gegevens beperkt tot het volgende:

 • e-mailadres

 • voor-en achternaam

​​Deze gegevens worden uitsluitend bewaard met het doel gebruikers in te schrijven op het simulatieplatform, betalingen faciliteren en berichten te verzenden tussen teamleden, de facilitator en de simulatieserver gedurende de duur van een simulatiesessie. Simulatiesessies kunnen over een periode van ergens tussen een uur en meerdere maanden plaatsvinden. Gegevens worden niet gedeeld.

 

Wanneer de sessie is verlopen dan worden de aanmeldingen die aan die sessie zijn gekoppeld gedeactiveerd. De gegevens van de gebruikers worden dan niet meer gebruikt. Nadat een sessie is gesloten, worden de gegevens die bewaard worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

  

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@il-center.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Waarom verzamelt, gebruikt en IL-Center uw persoonlijke informatie?

IL-Center verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om toegang te verlenen aan een simulatieportaal.

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

 • Om betalingen te faciliteren en verifiëren.

 • Op uw vragen en opmerkingen reageren.

 • Beoordelingen: Wij kunnen uw contactinformatie gebruiken om u uit te nodigen om een beoordeling te schrijven nadat u gebruik heeft gemaakt van onze dienst(en). Dit kan andere gebruikers helpen om een behandeling te kiezen die het beste bij hen past.

 • Marketingactiviteiten: Wij gebruiken uw informatie ook voor marketingactiviteiten, zoals is toegestaan volgens de wet. Bijvoorbeeld: we sturen onze klanten periodiek nieuwsbrieven per e-mail. U kunt zich ieder moment uitschrijven van deze nieuwsbrieven.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren uw Persoonsgegevens zolang als nodig is om de activiteiten uit te voeren die in dit Privacybeleid zijn uiteengezet, anderszins aan u meegedeeld zijn of zolang als toegestaan door toepasselijke wetgeving. Wanneer u akkoord bent gegaan, zal de informatie die u verstrekt voor een periode van 12 maanden bewaard worden. Eventuele betalingsbewijzen worden direct na bevestiging vernietigd.

Hoe deelt IL-Center uw informatie met derde partijen?

IL-Center verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 Externe dienstverleners: Wij maken gebruik van externe dienstverleners om uw persoonlijke informatie te verwerken voor doeleinden die hierboven zijn beschreven. WIj kunnen bijvoorbeeld gebruik maken van service en betalingsproviders de betaling of betalingsgarantie te faciliteren. Als laatste kunnen we externe partijen inschakelen voor analytische doeleinden. Deze externe partijen zijn gebonden aan geheimhoudingsverklaringen en zullen uw informatie niet gebruiken voor zaken die anders zijn dan hierboven beschreven.

 

Cookiesbeleid

IL-Center maakt gebruik van functionele en analytische cookies. 

 

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

Functionele cookies

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Analytische cookies

Deze cookies worden gebruikt voor onderzoek naar websitegebruik. Ze houden bijvoorbeeld bij welke pagina’s u bekijkt, in welke volgorde en hoe lang. Analytische cookies worden ook gebruikt om online enquêtes te houden waarin we u vragen naar uw mening over de website. Met deze informatie kan de website beter op bezoekers worden afgestemd. We slaan hierbij geen persoonsgegevens van u op.

 

Tracking Cookies

Interactive Learning Center plaatst en gebruikt zelf geen tracking cookies. Bij bepaalde onderdelen van de website plaatsen websites van derden mogelijk wel (tracking) cookies. Het gaat dan om handige extra’s, zoals een YouTube-video. Door deze cookies ‘weten’ derden bijvoorbeeld of u bent ingelogd of welke video u heeft bekeken. Voor het plaatsen van deze cookies moet u toestemming geven. Interactive Learning Center heeft geen invloed op wat deze partijen doen met cookies. U kunt tracking cookies ook weigeren. Interactive Learning Center blokkeert de cookies dan voor uw bezoek aan onze website.

 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door IL-Center en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@il-center.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. IL-Center wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

IL-Center neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@il-center.com.

bottom of page