top of page

Erecode

Ik krijg geen ongeoorloofde hulp bij het spelen van het spel;

Ik maak geen spelbeslissingen, gegevens, materialen en screenshots beschikbaar aan mensen buiten mijn ploeggenoten en instructeur; en

Ik meld overtredingen van de Erecode aan mijn instructeur; en/of Interactive Learning Center.

Gebruiksvoorwaarden

Overeenkomst tussen de gebruiker en Pragma Boutique B.V., handelend onder de naam "Interactive Learning Center", KvK-nr. 34353046, statutair gevestigd en kantoorhoudende te Amstelveen (hierna: “Interactive Learning Center”, “wij,” of “ons”).

Welkom op de Interactive Learning Center website. Interactive Learning Center exploiteert een aantal websites, en verkoopt digitale leer-applicaties (de “Leertools” of “Games”), inclusief de webpagina's op de volgende domeinen:

 • il-center.com

 • il-center.rematch-il.nl

 • imath.il-center.com

 • tce.il-center.com

 • en al hun respectievelijke sub-domeinen en websites.

Daarnaast maakt Interactive Learning Center gebruik van digitale leertools van haar partner "Marketplace Simulations", inclusief de webpagina's op de volgende domeinen:

 • marketplace-simulation.commarketplace-simulation.com

 • marketplacesimulation.com

 • business-simulation.com

 • marketplace-live.com

 • roman-era.com

 • ilsworld.com

 • ilshome.com

 • map-mind.com

 • retail-game.com

 • onlinegbg.com

 • marketplacebike.com

 • marketplacesims.com

 • en al hun respectievelijke sub-domeinen en websites.

Voor verdere informatie over de door Marketplace Simulations gehanteerde gebruiksvoorwaarden kunt u deze terugvinden op www.marketplace-simulations.com.

_______​

Interactive Learning Center biedt verscheidene leer-applicaties (de “Leertools” of “Games”) aan op de Sites. Deze Leertools omvatten Interactive Mathematics, De Competente Ondernemer, Pure Business, Real Business, MultiSim, de Marketplace® business simulatie, Marketplace Live® business simulatie, Global Business Game, Retail Management Game, Romeinse Geschiedenis Game, en Marketplace Microsimulations® die worden gehost op de Sites.

Interactive Learning Center vereist dat u een moderne webbrowser gebruikt om toegang te verkrijgen tot of gebruik te maken van de Sites of de Leertools. Voor de toepassing van de vorige zin wordt een "moderne browser" gedefinieerd als de twee meest recente versies van de volgende webbrowsers: Google Chrome, Edge, Safari, Firefox.

Door bij de Gebruiksvoorwaarden op accepteren of goedkeuren te klikken wanneer deze optie u wordt aangeboden, geeft u uw akkoord aan voor deze Gebruiksvoorwaarden en de Interactive Learning Center Erecode en het Privacybeleid, die door middel van verwijzing als inbegrepen dienen te worden beschouwd. Het gebruik van de Site wordt u aangeboden op voorwaarde van uw akkoord zonder voorbehoud van de condities, voorwaarden en termijnen die hierin zijn opgenomen (de "Voorwaarden"). Uw gebruik van de Site houdt uw overeenstemming in met al deze Voorwaarden. Gelieve deze voorwaarden zorgvuldig te lezen, en bewaar een kopie om later te kunnen raadplegen.

Interactive Learning Center verzamelt niet bewust, hetzij online hetzij offline, persoonsgegevens van personen jonger dan dertien (13) jaar. Als u jonger dan achttien (18) jaar bent, dan mag de Site uitsluitend gebruikt worden met toestemming van een ouder of voogd.

Interactive Learning Center behoudt zich het recht voor, ter geheel eigen beoordeling, om de Voorwaarden waaronder de Site wordt aangeboden aan te passen. De meest actuele versie van de Voorwaarden vervangt alle voorgaande versies. Interactive Learning Center moedigt u aan om de Voorwaarden periodiek door te nemen zodat u op de hoogte blijft van onze updates.

_______

1. Betaling van een licentievergoeding

De betaling van een licentievergoeding is vereist voor ieder die deelneemt aan de Leertools. Voor het gemak van de deelnemers en de instructeur worden de totale kosten voor het gebruik van de software opgesplitst in een vergoeding per persoon. Elk persoon in een team dient het wettige recht om deel te nemen in een van de Leertools aan te schaffen.

De simulatie kan alleen worden herstart vanaf het begin als een aanvullende licentievergoeding wordt voldaan.

U hebt geen toestemming het gebruiksrecht door te verkopen, tenzij dit u specifiek wordt toegestaan door Interactive Learning Center.

2. Termijn

Studentenaccounts zijn geldig vanaf het moment van betaling van de licentievergoeding tot acht weken na de laatste beslissingsronde van de Leertool.

 

We behouden ons het recht voor studentenaccounts verlengd toegang te verlenen na beoordeling per individueel geval.

3. Gedrag op de Site

Alle studenten die de Site gebruiken moeten de Erecode naleven. Daarnaast mag men niet, tenzij dit strijdig is met de Erecode:

 1. de wettelijke rechten van anderen belasteren, misbruiken, lastig vallen, stalken dan wel op andere manier schenden;

 2. enige ongepaste, lasterlijke, smadelijke, inbreukmakende, obscene, onfatsoenlijke of onwettige onderwerpen, namen, materialen, or informatie publiceren, posten, uploaden, distribueren of verspreiden;

 3. bestanden uploaden die virussen bevatten, corrupte bestanden, dan wel enige andere vergelijkbare software of programma's die de werking van de computer van een ander zouden kunnen schaden;

 4. enig bestand downloaden dat is gepost door een andere gebruiker waarvan u weet of redelijkerwijs zou moeten weten dat het op die manier niet wettig kan worden gedistribueerd;

 5. auteursaanduidingen, wettelijke of andere correcte waarschuwingen of eigendomsaanduidingen of labels met de oorsprong of bron van de software, dan wel ander materiaal dat is besloten in een bestand dat is geüpload vervalsen of verwijderen;

 6. enige andere gebruiker beperken of beletten bij het gebruik en genot van de Site;

 7. enige informatie over uzelf geven die vals, incorrect, verouderd, of onvolledig is (inclusief, zonder beperkingen, valse email adressen);

 8. zich voordoen dan wel trachten zich voor te doen als Interactive Learning Center, een Interactive Learning Center werknemer, een andere gebruiker, dan wel enige andere persoon of entiteit (inclusief, zonder beperking, door emailadressen te gebruiken die verbonden zijn met enige van de voorgaande lijst);

 9. toegang te verkrijgen dan wel toegang pogen te verkrijgen tot de Site als een instructeur, docent, professor, onderwijsassistent, of beheerder indien u een student bent.

 10. Interactive Learning Center staat het gebruik van screenshots of geëxporteerde gegevens toe zoals gespecificeerd wordt door docenten en indien het in overeenstemming is met deze Voorwaarden en Erecode. Uw rechten om het intellectueel eigendom van de Site te gebruiken worden verder gespecificeerd in Lid 9 hieronder.

 

4. Beveiliging van wachtwoorden

U stemt ermee in ware, correcte, actuele en volledige informatie over uzelf te verstrekken zoals gevraagd in de inschrijvingsprocedure en om uw gegevens bijgewerkt te houden. U mag uw lidmaatschapswachtwoord niet bekend maken aan iemand anders en u mag niet iemand anders zijn wachtwoord gebruiken om toegang tot de Dienst te verkrijgen. U bent exclusief verantwoordelijk voor de geheimhouding van uw wachtwoord en u stemt ermee in dat Interactive Learning Center in dezen geen verplichtingen zal hebben.

U mag uw account niet toewijzen dan wel anderszins overdragen aan een andere persoon of entiteit. U erkent dat Interactive Learning Center niet verantwoordelijk is voor toegang tot uw account door derden die voortvloeit uit de diefstal of ontvreemding van uw account. Interactive Learning Center en diens partners behouden zich het recht voor om service te weigeren of te annuleren, om accounts te beëindigen, of content te verwijderen of aan te passen ter geheel eigen beoordeling.

 

5. Retourbeleid

Gelieve contact op te nemen met onze helpdesk via support@il-center.com en uw wens aan te geven om een ongebruikte studentenlicentie in te leveren.

 

De ongebruikte licentie kan binnen 30 dagen na aanschaf worden geretourneerd.

 

Als een studentenlicentie wordt geretourneerd wordt deze gedeactiveerd en zal deze niet langer geldig zijn voor deelname in enige Leertool.

 

We kunnen geen retours accepteren voor een licentie die langer dan een speelronde is gebruikt.

 

6. Links naar sites van derden/Diensten van derden

De Sites zouden links kunnen bevatten naar andere websites ("Gelinkte Sites"). De Gelinkte Sites vallen niet onder de controle van Interactive Learning Center en Interactive Learning Center is niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige Gelinkte Site, inclusief en zonder beperking enige link die besloten is in een Gelinkte Site, of enige aanpassing of update van een Gelinkte Site. Interactive Learning Center verschaft u deze links puur om het gemak, en de opname van enige link impliceert niet de goedkeuring door Interactive Learning Center van de Site of enige verbondenheid met de exploitanten ervan.

 

7. Content ingediend bij de Site

Door content in te dienen voor gebruik met, door, dan wel op de Site verklaart en garandeert u dat: (i) u het volledige recht en de macht hebt om deze Voorwaarden aan te gaan en na te leven, en dat u alle toestemmingen, licenties, en akkoorden van derden hebt bemachtigd die nodig zijn om deze Voorwaarden aan te gaan en na te leven; (ii) de content die u inlevert geen inbreuk zal maken op de auteursrechten, octrooien, handelsgeheimen of andere eigendomsrechten, dan wel rechten van publiciteit, privacy, of morele aard van derden; en (iii) de content die u indient op geen wet, statuut, verordening, of regulering inbreuk maakt dan wel zal maken.

 

Door content bij ons in te leveren geeft u Interactive Learning Center, onze vestigingen, en onze business partners over de hele wereld een royalty-vrij, non-exclusief gebruiksrecht om uw content te gebruiken, reproduceren, publiekelijk uit te voeren, publiekelijk te vertonen, uit te zenden, door te geven, te distribueren en te synchroniseren, in het geheel dan wel gedeeltelijk, door middel van elk medium.

 

8. Vrijwaring

Voor zover toegestaan door de wet die op u van toepassing is en zonder afstand te doen van soevereine vrijwaring gaat u ermee akkoord Interactive Learning Center en diens functionarissen, directeuren, aandeelhouders, werknemers, agenten, content providers, klanten en leveranciers te vrijwaren van, te verdedigen tegen, en schadeloos te stellen voor enige en elke vordering, procedure, schadevergoeding, letsel, aansprakelijkheden, verliezen, kosten, en uitgaven (inclusief redelijke honoraria van advocaten en proceskosten), gerelateerd aan of voortkomend uit: (i) uw gebruik van de Site en enige van de content verkregen op dan wel door de Site; (ii) enige inbreuk door u op deze Gebruiksvoorwaarden; en (iii) enige andere activiteit op of in verband met de Site (inclusief, zonder beperking, inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden dan wel enig ander nalatig, illegaal, of onrechtmatig gedrag) door u of enig andere persoon die zich toegang tot de Site verschaft door uw account te gebruiken.

Interactive Learning Center behoudt zich het recht voor de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen voor enige zaak die anderszins onderhevig is aan vrijwaring door u, in welk geval u volledig zal meewerken met Interactive Learning Center voor het gestand doen van elke mogelijke verdediging.

 

9. Geen onrechtmatig of verboden gebruik, Intellectueel Eigendom, en gebruikersgedrag

Er wordt u een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, herroepbaar gebruiksrecht verschaft om toegang tot de Site te krijgen en deze te gebruiken in strikte overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden. Als voorwaarde voor uw gebruik van de Site gaat u ermee akkoord niet de Site te gebruiken voor enig doeleinde dat onrechtmatig is dan wel verboden is door deze Voorwaarden. U mag de Site niet gebruiken op enige manier die de Site zou kunnen beschadigen, uitschakelen, overbelasten, of aantasten, dan wel het gebruik en genot door een andere partij van de Site dwars zou kunnen zitten. U mag geen materialen bemachtigen of trachten te bemachtigen anders dan zoals deze beschikbaar worden gesteld door de Site.

 

Alle content die is opgenomen als onderdeel van de Site, zoals tekst, graphics, logo's, afbeeldingen, video's, evenals de samenstelling daarvan, en alle software gebruikt op de Site, is het eigendom van Interactive Learning Center of hun leveranciers, en is beschermd door auteursrecht en andere wetten die intellectueel eigendom en rechten van bezit beschermen. Content die getoond wordt d.m.v. de website bevat bezits- en vertrouwelijke informatie waaraan Interactive Learning Center economische waarde ontleent. U stemt ermee in alle auteursrechten en eigendomsaanduidingen, legenda of andere beperkingen te respecteren en na te leven die in enige van die content is besloten en zal daar geen veranderingen aan toebrengen.

U zal de content niet, in zijn geheel of gedeeltelijk, aanpassen, publiceren, doorgeven, reverse engineeren, deelnemen in de overdracht of verkoop, afgeleide werken creëren, dan wel op enige wijze enige van de content exploiteren, in zijn geheel dan wel gedeeltelijk, als dit de openbaarmaking tot gevolg heeft van de vertrouwelijke dan wel eigendomsinformatie van Interactive Learning Center of op enige manier die niet in overeenstemming is met het eerlijk gebruik van auteursrechten. Content van Interactive Learning Center is niet bestemd voor wederverkoop. Uw gebruik van de Site geeft u niet het recht om enig ongeoorloofd gebruik te maken van beschermde content, en u zal in het bijzonder geen aanduidingen van eigendomsrechten of toekenning verwijderen of veranderen in enige content.

10. Internationale Gebruikers

De Site wordt gecontroleerd, geëxploiteerd en beheerd door Interactive Learning Center vanuit ons kantoor in Nederland. Als u toegang krijgt tot de Site vanaf een locatie buiten Nederland bent u verantwoordelijk voor de naleving van alle wetten en reguleringen die het gebruik, de import, export, her-export, en doorgifte van deze diensten beheersen. U gaat ermee akkoord dat u de Content van Interactive Learning Center waar u toegang tot krijgt via de Site niet zal gebruiken in een land of op enige manier die verboden is door toepasselijke wetten, beperkingen, of reguleringen.

 

11. Vrijwaring aansprakelijkheid

DE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, EN DIENSTEN OPGENOMEN IN DAN WEL BESCHIKBAAR VIA DE SITE ZOUDEN ONNAUWKEURIGHEDEN OF TYPEFOUTEN KUNNEN BEVATTEN. WIJZIGINGEN AAN DE INFORMATIE HIERIN WORDEN PERIODIEK TOEGEVOEGD. INTERACTIVE LEARNING CENTER EN/OF HUN LEVERANCIERS MOGEN TE ALLEN TIJDE VERBETERINGEN EN/OF WIJZIGINGEN AAN DE SITE AANBRENGEN.

 

INTERACTIVE LEARNING CENTER EN/OF HUN LEVERANCIERS DOEN GEEN UITSPRAKEN OVER DE GESCHIKTHEID, BETROUWBAARHEID, BESCHIKBAARHEID, ACTUALITEIT, EN CORRECTHEID VAN DE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN GERELATEERDE GRAPHICS DIE ZIJN OPGENOMEN IN DE SITE VOOR ENIG DOELEINDE. IN DE MATE MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR TOEPASSELIJKE WETGEVING, WORDEN AL ZULKE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN, EN GERELATEERDE GRAPHICS BESCHIKBAAR GESTELD "AS IS", ZONDER GARANTIE OF ENIGE VORM VAN VOORWAARDE. INTERACTIVE LEARNING CENTER EN/OF HUN LEVERANCIERS WIJZEN HIERBIJ ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN AF M.B.T. DEZE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN GERELATEERDE GRAPHICS, INCLUSIEF ALLE IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOELEIND, FUNCTIE, EN AFWEZIGHEID VAN INBREUK.

 

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZAL INTERACTIVE LEARNING CENTER EN/OF HUN LEVERANCIERS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE INDIRECTE, STRAF-, BIJKOMENDE, BIJZONDERE, GEVOLG-SCHADEVERGOEDING DAN WEL WAT VOOR SCHADEVERGOEDING DAN OOK, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, VERGOEDING VOOR HET VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS, OF WINST, VOORTVLOEIEND UIT OF OP ENIGE MANIER IN VERBAND MET HET GEBRUIK OF DE PERFORMANCE VAN DE SITE, MET DE VERTRAGING IN OF DE ONMOGELIJKHEID VAN GEBRUIK VAN DE SITE OR AANVERWANTE DIENSTEN, HET VERLENEN VAN OF HET NALATEN VAN HET VERLENEN VAN DIENSTEN, DAN WEL VOOR ENIGE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN AANVERWANTE GRAPHICS BEMACHTIGD VIA DE SITE, DAN WEL ANDERSZINS VOORVLOEIEND UIT HET GEBRUIK VAN DE SITE, HETZIJ KRACHTENS CONTRACT, BENADELING, NALATIGHEID, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID DAN WEL ANDERSZINS, ZELFS INDIEN INTERACTIVE LEARNING CENTER OF ENIGE VAN HUN LEVERANCIERS OP DE HOOGTE ZIJN GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN SCHADE. AANGEZIEN SOMMIGE STATEN/RECHTSGEBIEDEN NIET DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID TOESTAAN VOOR GEVOLGSCHADE OF BIJKOMENDE SCHADE, ZOU DE BEPERKING HIERBOVEN NIET OP U VAN TOEPASSING KUNNEN ZIJN. INDIEN U ONTEVREDEN BENT MET ENIG ONDERDEEL VAN DE SITE OF MET ENIGE VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, DAN IS UW ENIGE EN UITSLUITENDE REMEDIE OM UW GEBRUIK VAN DE SITE TE STAKEN.

DE VOLLEDIGE AANSPRAKELIJKHEID VAN INTERACTIVE LEARNING CENTER ONDER DEZE OVEREENKOMST DAN WEL ANDERSZINS ZAL BEPERKT ZIJN TOT HET BEDRAG DAT DOOR ENIGE INDIVIDUELE GEBRUIKER BETAALD IS VOOR EEN AFZONDERLIJK GEBRUIKSRECHT. ELKE AANSPRAKELIJKHEID ONDER DEZE OVEREENKOMST IS CUMULATIEF EN NIET PER INCIDENT.

 

12. Beëindiging/beperking toegang

Interactive Learning Center behoudt zich het recht voor, ter geheel eigen beoordeling, om u toegang tot de Site en de aanverwante diensten dan wel tot enig gedeelte daarvan te allen tijde te beëindigen zonder aankondiging. Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing, ook indien u in het buitenland gebruik maakt van de Website. Alle eventuele geschillen tussen Interactive Learning Center en u zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

U stemt ermee in dat er geen joint venture, samenwerkingsverband, dienstverband of agentuur-relatie bestaat tussen u en Interactive Learning Center als gevolg van deze overeenkomst of het gebruik van de Site. De uitvoering van deze overeenkomst door Interactive Learning Center is onderhevig aan bestaande wetgeving en wettige procedures, en niets inbegrepen in deze overeenkomst is in afwijking van het recht van Interactive Learning Center om overheids-, gerechtelijke, en wetshandhavingsverzoeken na te leven, dan wel vereisten m.b.t. uw gebruik van de Site of informatie verschaft aan dan wel verzameld door Interactive Learning Center m.b.t. zulk gebruik. Indien er wordt vastgesteld dat enig onderdeel van deze overeenkomst ongeldig is of niet-afdwingbaar krachtens toepasselijke wetgeving inclusief, doch niet beperkt tot, de garantie-vrijwaringen en aansprakelijkheidsbeperkingen die hierboven uiteen zijn gezet, zal de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling als vervangen worden beschouwd door een geldige, afdwingbare bepaling die zoveel mogelijk overeenkomt met de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling en zal het overige van de overeenkomst van kracht blijven.

Tenzij hierin anders gespecificeerd, omvatten deze overeenkomst, de Erecode en het Privacybeleid de volledige overeenkomst tussen gebruiker en Interactive Learning Center wat betreft de Site.

Neem contact met ons op voor al uw vragen of opmerkingen m.b.t. de Voorwaarden: support@il-center.com.

Retourbeleid Anker
bottom of page