top of page

Marketplace    Simulations

Prijswinnende platform voor ervaringsgericht leren.

Marketplace Simulations bestaat uit een game-reeks van ongeveer 30 verschillende kant-en-klare Business Simulaties van verschillende tijdsbestekken, focusgebieden en complexiteiten.


In de interactieve game-achtige omgeving kunnen gebruikers experimenteren met strategieën, tactieken en beslissingen. Ze brengen nieuwe producten op de markt en beheren de hele productlevenscyclus, van introductie tot groei en volwassenheid. De leerinhoud wordt, naarmate de markt evolueert, geleidelijk en doelbewust geïntroduceerd.

Niveaus

Er zijn simulaties geschikt voor alle niveaus van MBO, HBO, Bachelor, Masters, (E)MBA’s, tot werknemers en leidinggevenden. 

Tijdsbestek

De simulaties kunnen een tijdbestek hebben van een paar uur, een dag, een paar weken tot een heel semester.

Business Simulaties voor alle leerbehoeftes

 • Business introductie

 • Marketing 

 • Supply Chain

 • Strategie

 • Strategisch Management 

 • Ondernemerschap

 • Geavanceerde simulaties (EMBA)

Leerdoelen en resultaten meten

 • Ingebouwde en geautomatiseerde testen en beoordelingen.

 • Ingebouwde peer-evaluaties

 • Geautomatiseerde scores en becijfering

 • Microsimulaties voor flipped classroom-oefeningen

 • Team- en individuele- beoordelingsmethoden

Eenvoudig op te zetten en in gebruik te nemen

 • Persoonlijke begeleiding om direct aan de slag te gaan 

 • Flexibele planning, klassikaal of op eigen tempo inzetbaar 

 • Uitgebreide helpbestanden

 • Voorbeeld syllabus en presentaties

 • Computer gegenereerde Coaching Assistent

 • Ondersteuning 7 dagen per week

Alle hulpmiddelen

Kant-en-klare hand-outs, lezingen, presentaties, voorbeeldsyllabus, coaching tips, rubrieken, beoordelingsrichtlijnen, testbanken en veel meer.

Innovatief Dashboard

Live monitoring van de deelnemers met geautomatiseerde rapportages, analyses, becijfering en verwerking.

Marketplace Simulations

De Toegevoegde Waarde

Beperkte betrokkenheid begeleider

Er hoeft weinig moeite te worden gedaan om studenten te helpen met Marketplace Simulations. De simulaties illustreren en versterken de belangrijkste bedrijfsconcepten.  De student werkt zelfstandig met een intuïtieve interface, lezingen, helpbestanden en aanvullende Marketplace Microsimulations™ die de belangrijkste concepten op een visuele en interactieve manier benaderen. Voor feedback van studenten wordt een balanced scorecard gebruikt, beheerd op basis van cijfers en  automatische beoordelingen.

Effectieve leerstrategie

In plaats van midden in een verhaal te beginnen met een bestaand bedrijf, start de simulatie met een nieuw bedrijf. De deelnemers bouwen het bedrijf geleidelijk op en de simulatie introduceert nieuwe problemen zodra deze relevant worden. Deze benadering maakt de logica van zakelijke praktijken intuïtiever.  

De activiteiten van elke periode bouwen voort op de eerdere inhoud, zodat er ook sprake is van herhaling. Bedrijfsactiviteiten zoals cashflowplanning, waardecreatie , productontwerp, productieplanning, winstgevendheidsanalyse, strategische planning en beheer vereisen dat oefeningen herhaald worden om ze in het natuurlijke denken van jouw studenten te integreren.

Integratie van de functionele disciplines

Marketplace Simulations stelt jouw gebruikers bloot aan alle functionele disciplines van het bedrijfsleven. Door geconfronteerd te worden met de wisselwerking tussen marketing, exploitatie, financiën, boekhouding en teambeheer, leren ze om de verbanden tussen de functionele gebieden van het bedrijfsleven begrijpen. 

Door de beslissingen te koppelen aan de financiële prestaties van het bedrijf kunnen zij ook de financiële implicaties van hun acties zien en voelen. Dit resulteert in een grotere financiële verantwoording en een diepgaand begrip van het bedrijf als geheel. 

Flexibel en gemakkelijk voor jou en jouw studenten

Marketplace Simulations is een online applicatie waar jij en jouw studenten vanaf elke computer of tablet met internetverbinding toegang hebben zonder dat er iets gedownload of geïnstalleerd hoeft te worden. De gebruiksvriendelijke interface begeleidt jouw studenten bij elke stap. Een uitgebreid helpbestandssysteem zorgt ervoor dat jouw studenten altijd slechts één klik verwijderd zijn van de informatie die ze nodig hebben.

 

 De chat-, e-mail- en teamwerk-monitor die in de software is ingebouwd maakt  online samenwerking gemakkelijk en plezierig voor zowel jou als jouw studenten.

Nog een paar voordelen op een rij

shutterstock_2086782949_edited.png

Automatisch gegenereerde cijfers

Marketplace Simulations heeft een functie voor automatische becijfering die gebaseerd is op de cumulatieve resultaten van de balanced scorecard van de teams in de simulatie. Je kan de cijfers verder handmatig op student- of teambasis aanpassen.

shutterstock_2011321778_edited.png

Geïntegreerde

peer evaluaties 

Beheer online evaluatie-enquêtes onder de studenten en ontvangt samenvattende rapporten voor elke student en elk onderdeel van de evaluatie. Je kunt de resultaten van deze evaluaties ook vrijgeven aan jouw studenten.

shutterstock_2016647786_edited.png

Gebundelde

digitale leerboek

Je kan een volledig elektronisch exemplaar, of enkele hoofdstukken, van het leerboek van Cadotte and Bruce, The Management of Strategy in the Marketplace bestellen die studenten rechtstreeks vanuit de game kunnen lezen.

bottom of page