top of page

Marketplace    Simulations

Prijswinnende platform voor ervaringsgericht leren.

Marketplace Simulations bestaat uit een game-reeks van ongeveer 40 verschillende kant-en-klare Business Simulaties van verschillende tijdsbestekken, focusgebieden en complexiteiten.


In de interactieve game-achtige omgeving kunnen gebruikers experimenteren met strategieën, tactieken en beslissingen. Ze brengen nieuwe producten op de markt en beheren de hele productlevenscyclus, van introductie tot groei en volwassenheid. De leerinhoud wordt, naarmate de markt evolueert, geleidelijk en doelbewust geïntroduceerd.

Niveaus van onze Business Simulaties

Niveaus

Er zijn simulaties geschikt voor alle niveaus van MBO, HBO, Bachelor, Masters, MBA’s, maar ook voor werknemers, leidinggevenden en executives.

Tijdsbestekken van onze Business Simulaties

Tijdsbestek

De simulaties kunnen een tijdbestek hebben van een paar uur, een dag, een paar weken tot een heel semester.

Business Simulaties voor alle leerbehoeftes

 • Business introductie

 • Marketing 

 • Supply Chain

 • Strategie

 • Strategisch Management 

 • Ondernemerschap

 • Geavanceerde simulaties (EMBA)

Leerdoelen en resultaten meten

 • Ingebouwde en geautomatiseerde testen en beoordelingen.

 • Ingebouwde peer-evaluaties

 • Geautomatiseerde scores en becijfering

 • Microsimulaties voor flipped classroom-oefeningen

 • Team- en individuele- beoordelingsmethoden

Eenvoudig op te zetten en in gebruik te nemen

 • Persoonlijke begeleiding om direct aan de slag te gaan 

 • Flexibele planning, klassikaal of op eigen tempo inzetbaar 

 • Uitgebreide helpbestanden

 • Voorbeeld syllabus en presentaties

 • Computer gegenereerde Coaching Assistent

 • Ondersteuning 7 dagen per week

Digitale toegangkelijkheid garantie - Business Simulaties

Digitale toegangkelijkheid garantie

Marketplace Simulations omarmt inclusiviteit door alle bedrijfssimulaties te ontwikkelen volgens de WCAG 2.0 AA-standaard. Dit betekent dat alle simulaties voor iedereen toegankelijk zijn ongeacht eventuele visuele, auditieve, motorische, of cognitieve beperkingen. Dit garandeert een gelijkwaardige en boeiende leerervaring voor elk individu.

Dashboard Business Simulaties

Slimme hulpmiddelen

Kant-en-klare hand-outs, lezingen, presentaties, voorbeeldsyllabus, coaching tips, rubrieken, beoordelingsrichtlijnen, testbanken en veel meer.

Data van Dashboard - Business Simulaties

Innovatief Dashboard

Centraal dashboard met Live monitoring van de deelnemers met geautomatiseerde rapportages, analyses, adviezen, becijfering en verwerking.

Onze business simulaties zijn gecertificeerd als TrustEd-Apps-provider

Privacy Garantie

Als gecertificeerde TrustEd Apps-provider voldoet Marketplace Simulations aan de hoogste normen op het gebied van privacy voor u en uw studenten.

LMS Integratie

Integreert met het Learning Management Systems (LMS) van uw universiteit zoals Blackboard, Canvas, Moodle, Sakai en Brightspace)

Marketplace Simulations

De Toegevoegde Waarde

Beperkte betrokkenheid, begeleider stimuleert interactie

Er hoeft weinig moeite te worden gedaan om studenten te helpen met Marketplace Simulations. De simulaties illustreren en versterken de belangrijkste bedrijfsconcepten.  De student werkt zelfstandig met een intuïtieve interface, lezingen, helpbestanden en aanvullende Marketplace Microsimulations™ die de belangrijkste  en complexe concepten op een visuele en interactieve manier benaderen. Voor feedback van studenten wordt een balanced scorecard gebruikt, beheerd op basis van cijfers en  automatische beoordelingen.

Effectieve leerstrategie

In plaats van midden in een verhaal te beginnen met een bestaand bedrijf, start de simulatie met een nieuw bedrijf. De deelnemers bouwen het bedrijf geleidelijk op en de simulatie introduceert nieuwe problemen zodra deze relevant worden. Deze benadering maakt de logica van zakelijke praktijken intuïtiever.  

De activiteiten van elke periode bouwen voort op de eerdere inhoud, zodat er ook sprake is van herhaling. Bedrijfsactiviteiten zoals cashflowplanning, waardecreatie , productontwerp, productieplanning, winstgevendheidsanalyse, strategische planning en beheer vereisen dat oefeningen herhaald worden om ze in het natuurlijke denken van jouw studenten te integreren.

Integratie van de functionele disciplines

Marketplace Simulations stelt jouw gebruikers bloot aan alle functionele disciplines van het bedrijfsleven. Door geconfronteerd te worden met de wisselwerking tussen marketing, exploitatie, financiën, boekhouding en teambeheer, leren ze om de verbanden tussen de functionele gebieden van het bedrijfsleven begrijpen

Door de beslissingen te koppelen aan de financiële prestaties van het bedrijf kunnen zij ook de financiële implicaties van hun acties zien en voelen. Dit resulteert in een grotere financiële verantwoording en een diepgaand begrip van het bedrijf als geheel. 

Flexibel en gemakkelijk voor jou en jouw studenten

Marketplace Simulations is een online applicatie waar jij en jouw studenten vanaf elke computer of tablet met internetverbinding toegang hebben zonder dat er iets gedownload of geïnstalleerd hoeft te worden. De gebruiksvriendelijke interface begeleidt jouw studenten bij elke stap. Een uitgebreid helpbestandssysteem zorgt ervoor dat jouw studenten altijd slechts één klik verwijderd zijn van de informatie die ze nodig hebben.

 

 De chat-, e-mail- en teamwerk-monitor die in de software is ingebouwd maakt  online samenwerking gemakkelijk en plezierig voor zowel jou als jouw studenten.

Nog een paar voordelen op een rij

Lijntje voor het genereren van automatische cijfers in business simulaties

Automatisch gegenereerde cijfers

Marketplace Simulations heeft een functie voor automatische becijfering die gebaseerd is op de cumulatieve resultaten van de balanced scorecard van de teams in de simulatie. Je kan de cijfers verder handmatig op student- of teambasis aanpassen.

Geïntegreerde peer evaluaties in business simulaties

Geïntegreerde

peer evaluaties 

Beheer online evaluatie-enquêtes onder de studenten en ontvangt samenvattende rapporten voor elke student en elk onderdeel van de evaluatie. Je kunt de resultaten van deze evaluaties ook vrijgeven aan jouw studenten.

Gebundelde leerboeken in business simulaties

Gebundelde

digitale leerboek

Je kan een volledig elektronisch exemplaar, of enkele hoofdstukken, van het leerboek van Cadotte and Bruce, The Management of Strategy in the Marketplace bestellen die studenten rechtstreeks vanuit de game kunnen lezen.

Logo Interactive Learning Center | Business Simulations

Klaar om onze oplossing te ervaren?

bottom of page